Modernisering collector onder Rode Kruisplein

P786_POLO ARCHITECTS_Eandisstip Mechelen_Cam02_HR_20180828 (Medium)

Onder de parking van het Rode Kruiplein ligt een collector van Aquafin die
het vuilwater van een groot deel van de binnenstad afvoert. Om de ontwikkeling op het Rode Kruisplein mogelijk te maken wordt deze collector uit de jaren 70 vernieuwd en gemoderniseerd, waardoor restwarmte kan onttrokken worden aan het rioleringswater.

Door het RUP Keerdok-Eandis werd een deel van de parking op het Rode Kruisplein, bebouwbaar. Dwars onder het Rode Kruisplein loopt echter een collector van Aquafin. Deze verbindt onder andere het afvalwater van de binnenstad richting rioolwaterzuiveringsinstallatie.

“Deze collector ligt onvoldoende diep om er een ondergrondse parking te realiseren, tevens is het niet voorzien dat er boven de huidige collector een nieuwbouw wordt gerealiseerd. Daarom drong de verplaatsing en vernieuwing van de collector zich op. In het najaar wordt een ontwerper aangesteld die de nieuwe infrastructuur zal ontwerpen. De vernieuwing van de collector biedt de mogelijkheid om riothermie te integreren. Via riothermie zal (rest)warmte aan het rioleringswater onttrokken worden. Deze riothermie zal een belangrijke rol spelen in het koude/warmtenet dat door Fluvius binnen het project Keerdok zal worden uitgerold”, aldus Greet Geypen, schepen van stadsvernieuwing.

“De toekomstige bewoners zullen dus verwarmen en verkoelen met rioolwater”, legt schepen van duurzaamheid Marina De Bie uit. “Riothermie is een innovatieve, duurzame techniek die fossiele brandstoffen overbodig maakt en dus perfect past binnen onze ambities voor een klimaatneutrale stad. Bij stadsontwikkelingsprojecten trekken we steeds de kaart van de duurzaamheid en leefbaarheid, denk in het project Keerdok-Eandis ook aan de bouw van een toekomstgericht parkeergebouw aan de rand van de stad, de creatie van nieuwe fiets- en wandelverbindingen en de aanleg van een nieuw park voor alle Mechelaars.”

Het project kadert in een totaalontwikkeling van het Keerdok tot een gloednieuwe stadswijk met maar liefst 800 woningen. Het toekomstige parkeergebouw moet onder andere de huidige parkeerplaatsen op het Rode Kruisplein vervangen. Na de opening van parking Keerdok in het parkeergebouw op de Eandistip in 2022, zal er gestart worden met de bouw van de woningen, waaronder de woningen en het nieuwe plein op het Rode Kruisplein.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer