Stad gebruikt bemalingswater Komet-site voor besproeiing van planten

Bronbemaling Komet-4 (Medium)

De werken op de nieuwe Komet-woonsite zijn sinds begin dit jaar in volle gang. Het opgepompte water, afkomstig uit de bouwput van de werken op het terrein, wordt langs de site gebufferd in een watercontainer. Het water kan niet ter beschikking gesteld worden voor particulier gebruik, maar wordt wel gebruikt door Stad Mechelen voor voor de besproeiing van het openbaar groen.
Door het grondwater niet in de riool te lozen, hoopt Komet-projectontwikkelaar Revive miljoenen liters water te recupereren en zo een antwoord te bieden aan de droogteproblematiek. “We willen hiermee een duidelijk signaal geven dat iedereen op een bewuste manier moet beginnen omspringen met het water dat we in Vlaanderen ter beschikking hebben”, klinkt het bij Boudewijn De Coninck, bodemdeskundige bij Revive.

Schepen van stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en wonen Greet Geypen vult aan: “De Komet-site wordt een aanwinst voor de stad: een wijk voor de toekomst met kwalitatieve woningen en met veel aandacht voor duurzaamheid en ruimte voor groen. We zijn blij dat Revive niet alleen oog heeft voor de duurzaamheid van de woningen zelf, maar hier ook aandacht voor heeft tijdens het bouwproces.”

In samenwerking met bodemsaneringsdeskundige Witteveen & Bos, heeft Revive na verschillende staalnames beslist om het water niet particulier aan te bieden. De stalen hebben aangetoond dat de kwaliteit van het bemalingswater voldoende is voor besproeiing van planten en gewassen, maar controle op het gebruik blijft wel belangrijk: “Aangezien we werken op een verontreinigd terrein en we de kwaliteit niet continu kunnen garanderen, willen we het bemalingswater enkel ter beschikking stellen van de stad. Alleen zo zijn we zeker dat het water enkel wordt toegepast voor besproeiing van openbaar groen. Indien het water voor iedereen zou worden beschikbaar gemaakt, hebben we geen controle meer over de toepassing van het water, wat toch risico’s met zich kan meebrengen”, legt Boudewijn De Coninck van Revive uit.

Terug naar de natuur
Naast de afname door Stad Mechelen zal het verdere overtollige water afvloeien naar de Vaart en RWA-riolering, zodat het in oppervlaktewater terecht komt. Lozen in de gemengde riolering wordt absoluut vermeden. “Grondwater is een zeer belangrijk onderdeel van ons ecosysteem, maar het wordt tegelijk steeds schaarser. We moeten met z’n allen echt beginnen nadenken hoe we duurzamer met ons drink- en grondwater kunnen omspringen. Aangezien onze seizoenen ook almaar droger worden en we het grondwaterpeil in Vlaanderen steeds verder zien dalen, hebben we er op onze Komet-site alles aan gedaan om het water terug naar de natuur te brengen”, gaat bodemdeskundige Boudewijn De Coninck verder.

De watercontainer staat nog zeker tot november op de werfzone aan de Auwegemvaart. Landbouwer Jordy Gotemans haalt er in opdracht van de stad om de twee dagen zo’n 30 m³ of 30.000 liter water uit voor de besproeiing van het openbaar groen. Dit gebeurt voornamelijk ’s avonds omdat het begieten van de bomen en planten in de late uren gebeurt. Het afnemen van water uit de container kan enige lawaaihinder met zich meebrengen, maar dit wordt beperkt tot een minimum.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer