Lange Schipstraat

Het stadsbestuur van Mechelen levert forse inspanningen om de kwaliteit van het openbaar domein in het stadscentrum te opwaarderen.  Na de talloze projecten in de binnenstad worden nu ook de Lange Schipstraat en het Lekkernijstraatje aangepakt om te investeren in een kwaliteitsvol centrum.


 

De Lange Schipstraat en het Lekkernijstraatje maken onderdeel uit van het binnenstedelijk kernweefsel aan de noordzijde van de Dijle. Het tracé van de Lange Schipstraat volgt de boorden van de Dijle en is daarmee een bijzondere route in de binnenstad. Ontwerpbureau Okra heeft dan ook het bochtige traject gekozen als uitgangspunt voor het ontwerp. De ontwerpopgave had als doel de kwaliteit van de publieke ruimte te ontwikkelen, het kwalitatieve ruimtenetwerk van de stad uit te breiden en om de IJzerenleen en de Bruul te verbinden in dit netwerk.


De ontwerpers hebben duidelijk inspiratie gehaald uit het maritieme verleden. De twee open plekken tussen de Dijle en de Lange Schipstraat, zullen getransformeerd worden tot stapelplaatsen. Op deze manier wordt er verwezen naar het verleden en poogt men de maritieme sfeer terug op te roepen.
Een grid van blokken moet verwijzen naar materiaal dat in het verleden werd opgeslagen. Alle blokken krijgen een andere expressie om zo het beeld op te roepen van een lading vracht aan de Dijle


Het uitzicht van de blokken zal variëren, afhankelijk van de plaats waar men zich bevindt. De voor- en achterzijde zullen immers uit ander materiaal opgebouwd worden. Aan de waterzijde wordt het hout waarmee de blokken bekleed zijn zichtbaar. Aan de andere zijde, de Lange Schipstraat, wordt alleen steen in de zichtzijde aangebracht. De blokken worden steeds in natuursteen uitgevoerd en verwijzen naar het natuursteen dat over de Dijle werd aangevoerd, waaruit de stad is opgebouwd. Het pleintje vooraan de Lange Schipstraat zal een zacht karakter krijgen.


Voor zowel de rijweg en de voetpaden zal er gebruik gemaakt worden van mozaïekkasseien. Om een comfortabel loopvak te verkrijgen, zal er voor de voetpaden gebruikt gemaakt worden van gezaagde kasseien. In de Lange Schipstraat zal er eenrichtingsverkeer van kracht zijn, in de richting naar de Bruul toe. De rijweg werd voldoende ruim voorzien zodat fietsers zich moeiteloos in beide richtingen kunnen verplaatsen. Ook zullen er fietsenstallingen aangebracht worden ter hoogte van het OCMW en ter hoogte van de Bruul. De grote glasbollen ter hoogte van de Bruul verdwijnen dan weer en zullen ondergronds voorzien worden. Het Lekkernijstraatje, een steeg aan de binnenstadszijde die de Lange Schipstraat met de Bruul verbindt, zal ingericht worden conform het beeldkwaliteitsplan voor het centrum van Mechelen.


De heraanleg van de Lange Schipstraat wordt geraamd op 1,4 miljoen €, inclusief BTW.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer