Bethaniënpolder

Het stadsbestuur van Mechelen laat de halve wijk Bethaniënpolder heraanleggen.  Na de eerdere vernieuwing van de Winketkaan zijn nu dus de naburige straten aan de beurt.   Het betreft de Bethaniënstraat, Zijpestraat en de Spreeuwenhuisstraat.


 

De bewoners van de Bethaniënstraat, Zijpestraat en Spreeuwenhuisstraat konden op een infovergadering kennismaken met het ontwerp van de geplande heraanleg. Niet alleen worden de wegen en de voetpaden in een nieuw kleedje gestoken, ook de riolering zal vernieuwd worden. Deze ingreep drong zich op om dringende aanpassingen aan de riolering te doen en is noodzakelijk om aangename woonstraten te creëren.


De Bethaniënstraat, Zijpestraat en Spreeuwenhuisstraat situeren zich tussen de Battelsesteenweg en de Winketkaai. In de eerste fase worden de Bethaniënstraat, Zijpestraat en Spreeuwenhuisstraat aangepakt, in de tweede fase is het de beurt aan de Polderstraat, waarvan de wegenis nog op het einde van de jaren ’90 vernieuwd werd.


Wat de materiaalkeuze van de rijweg en voetpaden betreft, zal er gebruik gemaakt worden van betonstraatstenen in vier verschillende soorten grijstinten. De enige uitzondering is de Polderstraat waar men asfalt gebruikt zal worden. Het ontwerpbureau Technum maakt hierdoor een zichtbaar contrast tussen de Polderstraat en de iets meer verkeersluwe aangrenzende woonstraten.  Verhoogde voetpaden met een minimum breedte van 1,5 meter, zullen de zwakke weggebruikers een comfortabel gebruiksbeleving bezorgen.


Verder zullen straatbomen en enkele zitbanken het straatbeeld opfleuren en zullen de nodige fietsstallingen voorzien worden. Ook zal de riolering volledig vernieuwd worden. De riolering wordt aangelegd volgens de onderrichtingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Het hemelwater van de daken zal men in de Binnendijle lozen. Het overige hemelwater en het vuil water gaat naar de Aquafincollector op de Winketkaai.


Parkeerdruk


Aan de parkeerdruk zal in één klap ook een mouw gepast worden.  In een stedelijke omgeving is er vaak vraag naar extra parkeergelegenheid. Met het huidige ontwerp creërt het stadsbestuur daar nog eens 11 extra parkeerplaatsen bij. Voor de heraanleg van de Zijpestraat, Bethaniënstraat en de Spreeuwenhuisstraat werd 1.150.000 € uitgetrokken

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer