Galgenberg fase 2

Het stadsbestuur werkt volop aan de heropwaardering van het openbaar domein. De heraanleg van fase 1 is achter de rug zodat we kunnen starten met fase 2 in de heraanleg van de woonwijk Galgenberg. Dit bestaat uit de vernieuwing van de riolering en de invoering van een gescheiden rioleringsstelsel zodat in de toekomst het afval- en het regenwater apart wordt afgevoerd. Daarnaast vernieuwen we ook de rijbaan, de voetpaden en worden er enkele boomvakken ingepland. Aannemer Nijs nv werd hiervoor aangesteld. Dit is dezelfde aannemer als fase 1.

Stand van zaken:
– De aannemer is gestart met de rioleringswerken in de Leemstraat. De rioleringswerken in de Harnasstraat starten in de loop van volgende week. De aannemer zal de bewoners hier nog van verwittigen.
– In de Offenbossen staan de boordstenen ondertussen en ligt de fundering van het nieuwe voetpad. We trachten ook zo snel mogelijk de parkings af te werken om zo de parkeerdruk tijdens de resterende rioleringswerken te beperken.
– De bedoeling is om de grote rioleringswerken nog voor het bouwverlof in de kerstvakantie af te ronden in de Offenbossen, Leemstraat, Harnasstraat en Kurassiersstraat.
– In de maand december maken we in alle straten waar we het riool al vernieuwd hebben ook de huisaansluitingen.
– In de Kurassiersstraat trachten we nog voor het kerstverlof een deel van de boordstenen te plaatsen en de fundering voor het nieuwe voetpad te leggen.

Na het kerstverlof start de aannemer op maandag 14 januari met de resterende rioleringswerken in de Lansiersstraat en de opbouw van de andere straten. We doen er alles aan om de huizen maximaal bereikbaar te houden buiten de werfuren en zorgen steeds voor een minder-hindersteenslag waar nodig. Gelieve er altijd rekening mee te houden dat deze data onder voorbehoud van weerverlet en onvoorziene omstandigheden zijn.


Afkoppeling


Nog even ter verduidelijking geven we mee dat afkoppelen het scheiden is van regenwater en afvalwater. Dit is een Europese en Vlaamse verplichting bij vernieuwing van het riool. Rijwoningen dienen dit enkel vooraan te doen door middel van de regenwaterpijp die wij automatisch aansluiten op de aparte buis voor regenwater. Dit is kosteloos. Wanneer er achteraan de rijwoning een gracht ligt is het verplicht om het regenwater hier naar af te leiden of op te vangen met een regenton. Studiebureau Talboom is aangesteld door de stad om de bewoners hierbij te helpen. De stad Mechelen biedt de mogelijkheid om aan de wettelijke verplichting te voldoen en de werken tegen een vast bedrag door onze aannemer te laten uitvoeren. De bewoners mogen deze werken ook zelf uitvoeren.


Graag wensen we u verdere toelichting te geven over de vernieuwing in de wijk Galgenberg. De vernieuwing zal naar analogie zijn van fase 1, zeker wat betreft gebruikte materialen en principes. Dit om de wijk een zelfde uitzicht en eenheid te geven.

Offenbossen:
Hier wordt de situatie bestendigd zoals ze was tijdens de werken aan Fase I. Er wordt parkeerplaats voorzien voor 40 wagens, dwars op de rijbaan. Het parkeren op de rijbaan zelf zal niet meer mogelijk zijn omdat deze versmalt tot 3.6 meter. De bomenrij blijft behouden en er komt een brede, veilige doorgang naar het speelterrein. Op de hoek met de Holmlei, kant buurthuis Albatros, worden er twee ondergrondse glasbollen voorzien.
Kurassiersstraat:
Hier zal de rijweg asverschuivingen krijgen om het langsparkeren afwisselend aan de linker –en rechterzijde te organiseren. Aan het begin en het einde van de parkeerstroken komen boomvakken.
Lansiersstraat:
Hier wordt de ruimte gedeeltelijk beschouwd als overrijdbaar plein, met veel meer plaats voor fietsers en voetgangers. De rijweg verspringt hier afwisselend van een centrale rijweg naar een rijweg met een middenberm, telkens met langsparkeerplaatsen.
Er komen bomen op de middenberm en aan de uiteinden van de parkeerstroken.
Leemstraat en Harnasstraat:
In deze straten is de grootste verandering merkbaar. Er wordt afwisselend links –en rechts parkeren voorzien. De oorspronkelijke bouwaanvraag, waarin aan beide zijden parkeerstroken voorzien waren is geweigerd omdat de minimum voetpadbreedte niet gerespecteerd werd. We zijn als stad ook verplicht om deze stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. Door het afwisselend parkeren komt er een asverschuiving in de rijbaan. Aan het begin en het einde van de parkeerstroken komen boomvakken.

Ondertussen is de aannemer gestart met de rioleringswerken in de Kurassiersstraat. We vervolledigen hier de werken vanaf de Leemstraat tot de Lansiersstraat vanaf 8 november. In de Kurassassiersstraat worden twee eindputten van de riool voorzien iets voorbij de Harnasstraat. Na de Kurassiersstraat is de Leemstraat aan de beurt en dit rond vermoedelijk 15 november. In de Harnassstraat kan er dan eind november, begin december gestart worden. In de Offenbossen start een ploeg eind november op om de huisaansluitingen op de riool te maken. De bedoeling is om de grote rioleringswerken nog voor het bouwverlof in de kerstvakantie af te ronden (nog niet alle huisaansluitingen). We doen er alles aan om de huizen maximaal bereikbaar te houden buiten de werfuren.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer