No Credit, Game Over

Tussen 4 en 8 maart zullen leerlingen uit Mechelen deelnemen aan het spel ‘No Credit, Game Over’.  Dit is een interactief stadsspel dat jongeren in beweging brengt rond een sociaal relevant thema, namelijk schulden.  “Jongeren die schulden hebben dragen dit jaren later nog met zich mee.  Het is dus belangrijk om preventief, leerlingen al vroeg te leren omgaan met de waarde van geld”, zegt schepen van Jeugd Greet Geypen (Open Vld).

‘No Credit, Game Over’ is een stadsspel dat werd ontwikkeld door de EW32, een jonge vzw waar ‘jongeren en educatie door digitale media’ centraal staat.  “Het is in de eerste plaats een socialiserende ervaring op maat van de jongeren in een taal die zich heden ten dage meer en meer opdringt, namelijk die van de moderne media en mobiele tools”, licht Greet Geypen het interactieve stadsspel toe.


In dit stadsspel krijgen de leerlingen concrete tips om schulden te vermijden.  Daarvoor kruipen ze in een fictief personage, dat schulden heeft.  Voortdurend worden ze in andere situaties gebracht die te maken hebben met inkomen verwerven en vooral afgeraken van de fictieve schulden die ze al gemaakt hebben.  “Tijdens hun tocht door Mechelen zullen de leerlingen zelf beslissingen moeten nemen.  Daar de stad hun spelbord is, zullen ze de problematiek zelf aan den lijve kunnen ondervinden.  Het doel is dat door deze levensechte situaties, de jongeren sneller  gewapend zullen zijn tegen de valkuilen van onze consumptiemaatschappij, waar jongeren sneller op krediet kunnen kopen”, aldus de schepen van Jeugd.


Spelenderwijs leren


Aan de hand van digitale media (tablet pc’s, smartphones) dienen de leerlingen zich een weg te banen door Mechelen, in een poging om de schulden van hun personage af te lossen.  Hierbij moeten de jongeren zelf verschillende instanties en organisaties (VDAB, OCMW, mutualiteiten, banken,…) aanspreken en praktische oplossingen zoeken. 


Interviews, foto’s en documenten dienen aan te tonen dat de jongeren niet alleen hun weg vinden in de wereld van de media, maar ook in de soms keiharde realiteit.  “Door het gebruik van digitale media sluit dit spel zich nauw aan bij de leefwereld van jongeren.  Naast het feit dat ze dit als amusant zullen ervaren, is het de bedoeling dat ze al spelenderwijs ook iets bijleren”, zegt Greet Geypen. 


Doelgroep


Het doel bestaat erin om verschillende scholen het spel samen met hun leerlingen te laten spelen.  De doelgroep zijn jongeren vanaf 16 tot 22 jaar, uit de 3e en 4e graad TSO en BSO, jeugdverenigingen, ROJM, bijzondere jeugdzorg, …).  Maar ook leerlingen van andere onderwijsniveaus zijn welkom en krijgen de kans om zich in te schrijven.  Gezien de grote interesse is snel inschrijven de boodschap.  Dit kan via de website http://www.ew32.be/events/nocreditgameover-mechelen


Het spel wordt gespeeld en begeleid door EW32.  Een nabespreking zorgt ervoor dat het gedrag en de beslissingen van de leerlingen, geëvalueerd worden.  “Dit brengt een belangrijke dialoog op gang”, aldus Greet Geypen.   Vanuit Mechelen gebeurt de ondersteuning door de diensten ‘preventie en veiligheid’ (onderwijsondersteuning), ‘jeugd’ en het OCMW.  Ook het ‘Centrum Algemeen Welzijnswerk’ en ‘JAC’ (Jongerenadviescentrum) nemen actief deel.  De kostprijs voor het stadsspel bedraagt 2.500 €.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer