Woonproject Papenhof: start werken fase 2

Half maart start de make-over van het terrein tussen de Boerenkrijgstraat en de Papenhofdreef. De bestaande constructies en beplanting ruimen baan voor 97 lage-energiewoningen, 36 bouwkavels,  een nieuwe straat met 3 pleintjes en een buurtpark. Tegen eind 2017 zou de realisatie een feit zijn.


 

“Project Papenhof is een antwoord op de centrale vraag van de toekomst: hoe gaan we onze stad herkneden op maat van gezinnen? Hoe zorgen we ervoor dat gezinnen met kinderen en tweeverdieners blijven kiezen voor de stad? Daarvoor moeten we op zoek naar nieuwe woonvormen en verdichting. Dit project met zijn veelheid aan woontypes en duurzame uitwerking beantwoordt aan deze criteria. Project Papenhof bereidt Mechelen voor op de toekomst”, aldus schepen van Wonen en Ruimtelijke Ordening Greet Geypen.


In opdracht van IGEMO start Hegrola nv met de sloop van alle bestaande constructies en het rooien van de aanwezige beplanting. De sloopwerken vormen het startschot van een aaneenrijging van verschillende werfwerkzaamheden van fase 2 van het Woonproject Papenhof. Deze omvat:  • de ontsluitingsstraat Aspergeveld met geclusterde publieke parkeervoorzieningen aan beide zijden van de straat;

  • drie verkeersarme pleintjes (Pastinaakhof, Raapsteelhof, Aardpeerhof);

  • een natuurlijke opvang van het regenwater met optimale infiltratiemogelijkheid door de aanleg van een wadi en open grachten;

  • een groene parkstructuur met speelzones, wandel- en fietsvoorzieningen;

  • 97 eengezinswoningen met tuin, tuinberging en ondergrondse parking;

  • 36 bouwkavels voor halfopen en gesloten bebouwing.

“De helft van het projectgebied wordt ingericht als openbare ruimte en groengebied. Zo worden er zones binnen de publieke ruimte specifiek voorbehouden voor speel- en sportmogelijkheden voor kinderen en jongeren” legt schepen Greet Geypen uit.


Vanaf april/mei kunnen de bouwwerken aanvangen voor de 43 woningen van cluster A, die gelegen zijn langs de Boerenkrijgstraat, het Pastinaakhof en het Aspergeveld. IGEMO doet een beroep op de THV Papenhof (Willemen / DMI Vastgoed) voor het ontwerpen, bouwen en verkopen van ‘de hofkes’. De bouwvergunning is ondertussen afgeleverd, de eerste woningen en ondergrondse parkings zijn verkocht. 


Deze eerste cluster wordt aansluitend voorzien van nutsvoorzieningen, wegenis en het aanliggende parkdomein zodat de nieuwe bewoners zo snel mogelijk optimaal kunnen genieten van hun woonwijk. Voor clusters B (31 woningen) en C (23 woningen) zal gelijkaardig te werk worden gegaan. Zodra de wegenis voltooid is, realiseert IGEMO de bouwkavels langs het Aspergeveld.


De verschillende werven worden op elkaar afgestemd en het werfverkeer wordt gespreid in tijd en ruimte om overlast te vermijden. De stad Mechelen en de lokale politie worden nauw betrokken bij de voorbereiding van alle bouwwerken.


De stad Mechelen en IGEMO hebben een samenwerkingsovereenkomst. IGEMO werd aangesteld door de stad om vorm te geven aan het Woonproject Papenhof. Dit voorziet in 250 nieuwe wooneenheden rondom een vernieuwd parkgebied. Er worden zowel open en gesloten bebouwingen als appartementen voorzien. Alle 37 kavels uit de eerste fase zijn reeds verkocht en worden bebouwd met een lage-energiewoning.


Verwacht wordt dat de nieuwe woongelegenheden en de gedifferentieerde omgeving met privé-tuinen, pleinen en het parkdomein vooral jonge gezinnen aantrekken, wat een positieve invloed zal hebben op het sociale evenwicht in de wijk Nekkerspoel.


De nieuwe wijk Papenhof verbindt de stad met de open ruimte en de Vrouwvlietvallei en biedt een kwaliteitsvolle opwaardering van de stadsrand. De volledige ontwikkeling van de site staat in het teken van duurzaamheid. De openbare ruimte wordt op een verkeersveilige en verkeersluwe manier ingericht.


“Duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt bij de realisatie van het project. Dit zowel voor de woningen als voor de aanleg van het publiek domein”, zegt schepen Geypen.


Voor de woningen worden de principes van duurzaam bouwen gehanteerd. Ze zijn standaard lage-energiewoningen met een gegarandeerd  E60/ K30-peil en voorzien van een regenwaterrecuperatiesysteem en waar mogelijk een groendak voor vertraagde regenwaterafvoer.  Meer verregaande maatregelen naar duurzaamheid zijn mogelijk in optie: passiefhuis, FV-panelen, een zonneboiler, warmtepomp, vloerverwarming …


Een hedendaags ontwerp, een praktische indeling en een hoog wooncomfort maken van de woningen een aangename leefomgeving. Daarbij zijn ze opgebouwd rond een eenvoudig basisplan waarbij er zo weinig mogelijk dragende wanden gebruikt worden in functie van toekomstige indeling.  Er is een gevarieerd aanbod in de woningtypes: twee- en drie woonlagen telkens met 2, 3, 4 of 5 slaapkamers.


De binnenafwerking (keuken, sanitair, vloeren en binnendeuren) kan volledig door de koper bepaald worden.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer