Mechelen viert 25 jaar Open Monumentendag

Op zondag 8 september vindt voor de 25ste keer op rij de Open Monumentendag plaats en Mechelen viert mee!  Deze feesteditie gaat helemaal voor een programma met exclusieve monumenten en toppers uit de rijke Open Monumentendag geschiedenis.

Dat Mechelen in trek is op Open Monumentendag is ook duidelijk zichtbaar op de website http://inventaris.openmonumenten.be In de inventaris kan je snuisteren in ruim 6.500 monumenten die ooit hun deuren openden op de Open Monumentendag.  De 25 meest bekeken monumenten komen op de homepagina. Maar liefst 3 keer komt Mechelen in de top 25 voor, niemand doet beter. Zowel het Belfort als de Raadzaal van het stadhuis (voormalig Lakenhalle) als de Sint-Petrus- en Sint–Pauluskerk vertegenwoordigen Mechelen in de top 25.


 


Programma 2013


 


Doorlopend opengestelde monumenten (10u-18u)


 Woonhuis van brouwerij Het Anker – Guido Gezellelaan 47


De verwoesting van het begijnhof buiten de muren tijdens de 16de-eeuwse godsdienstoorlogen leidde vanaf 1595 tot de uitbouw van een nieuw Groot Begijnhof in de binnenstad, waar ook een infirmerie werd ingericht.


Eind 19de eeuw besliste de familie Van Breedam aan te sluiten bij de brouwtraditie van de begijnen, en de bestaande brouwactiviteiten in de voormalige infirmerie uit te bouwen tot de brouwerij nu gekend als Het Anker. De eigenaar woonde in enkele historische hospitaalzalen die werden omgebouwd tot een woonhuis met mooie salons (stucplafonds, sierschouwen…) én een bewaard gebleven kapelletje. 


Convent van de Tien Geboden – Hoviusstraat 23


Om de begijnen te steunen liet aartsbisschop Matthias Hovius fondsen na voor de bouw van een woning voor tien begijnen. Dit convent, dat toepasselijk de naam ‘de Tien Geboden’ draagt, werd in 1626 opgetrokken achter de infirmerie, als eerste huis in de pas aangelegde straat. 


Dansynsconvent – Hoviusstraat 1


Dit grote convent in het nieuwe 16de-eeuwse begijnhof in de binnenstad kwam in 1644 tot stand door toedoen van de zeer begoede Isabella Danesin. Het vertoont nog talrijke authentieke elementen, met als blikvanger een levensgrote muurschildering van een begijntje. 


Rechtbank van Eerste Aanleg – Keizerstraat 20


Het gotische paleis met elementen uit de vroegrenaissance dat landvoogdes Margareta van Oostenrijk liet optrekken (1508-1530) fungeerde nadien als zetel voor de Grote Raad (1616-1795) en vervolgens als rechtbank. In het interieur, dat zoals de gevels eind 19de eeuw gerestaureerd werd, zijn de troonzaal en de prachtige neorenaissancedecoratie van de verhoor- en gehoorzalen de blikvangers.Woning familie Dessain – Bleekstraat 7


Dankzij de combinatie van verschillende vleugels ontstond hier midden 17de eeuw een waar stadspaleis. Het rijke interieur met vele sierschouwen en stucwerkplafonds is vooral het resultaat van 18de-eeuwse verfraaiingswerken door de adellijke familie Coloma. Vanaf 1855 volgde de verdere inrichting door de familie Dessain, die op het naastgelegen terrein de bekende drukkerij uitbouwde. Karel Dessain was in de eerste helft van de 20ste eeuw burgemeester van de stad.


 B&B Estrixhof – Hazestraat 10


Door de samenvoeging van bestaande panden werd hier eind 18de eeuw een imposant woonhuis gerealiseerd, vlak bij de toen erg residentiële Bruul.


De weelderige salons en vertrekken van wat ooit de thuis was van burgemeester Estrix, laten vooral elementen zien uit de 18de en de 19de eeuw.


 


 


 


 


  


Toren O.-L.-V.-over-de-Dijlekerk


Onze-Lieve-Vrouwekerkhof


De toren van deze prachtige gotische kerk, die nooit eerder is opengesteld op Open Monumentendag, is de op één na hoogste van Mechelen.


De onderste, 14de-eeuwse geleding behoort tot de oudste delen van de kerk en kreeg later drie bijkomende niveaus. De lantaarnbekroning kwam er tijdens de lange restauratie na de verwoestingen van WO II.


De twee torenkamers, die mogelijk ooit bewoond waren, lonen zonder meer de beklimming via de stenen wenteltrap. 


Historische vaartuigen – VVBHV vzw – Auwegemvaart 56


De vaste waarde Vlaamse Vereniging tot Behoud van Historische Vaartuigen laat ‘het beste van’ de vzw zien. Bij de talrijke aanwezige vaartuigen bevinden zich de Ouderhoek, Den Oeschaert en Ziet Op u Zelve, die een (voorlopige) bescherming als varend erfgoed in de wacht sleepten. Een bekroning voor een inzet van jaren.


  


 


 


 


 


Enkel te bezoeken na reservatie vóór 6 september 2013


via UiT in Mechelen

De Diamant – Sint-Katelijnestraat 46


In september neemt architectenbureau K. Beeck zijn intrek in dit 16de-eeuwse woonhuisje met kenmerkende trapgevel. Hiermee komt een einde aan langdurige leegstand en verwaarlozing. Na de restauratie, gestoeld op jarenlange expertise in Mechelen en elders, gaat De Diamant een nieuwe toekomst tegemoet en krijgt de omgeving een nieuw cachet.  


Sint-Petrus en Sint-Pauluskerk – Keizerstraat 1


Na de bouw van deze barokkerk (1670-1677) deden de jezuïeten nog decennia over de inrichting met prachtige kunstwerken die verwijzen naar de heilige Franciscus Xaverius en andere ordeheiligen. Momenteel is de restauratie van het rijke interieur aan de gang. Een unieke kans: je mag met een gids mee de stellingen op! (Gemakkelijke schoenen zijn aan te raden.) 


Kantoorgebouw OCMW en gotisch prieel – Lange Schipstraat 25


In 2001-2004 integreerde men het oude Sint-Jozefweeshuis (1844-1847) en het 16de-eeuwse ursulinenklooster tot een kantoorgebouw voor het OCMW. Dankzij de vele authentieke elementen behielden de gebouwen hun identiteit. De gids brengt je naar de (bouwkundig) interessantste delen: de zolders, de kloostergang, de kolommenzaal van het weeshuis en het prieel. Bezoek in de tuin zeker het laatgotische prieel met zijn unieke ribgewelf, waarvan de restauratie eind 2013 start. 


Den Ingel – Guldenstraat 27


In de 16de eeuw viel het grootse middeleeuwse steen Couderborg uiteen in meerdere panden. Huis Den Ingel kwam in 1593 in handen van de schermers, die op de verdieping een enorme vergaderzaal met een prachtig stucplafond (1765) inrichtten. Tijdens de restauratie in 2001-2002 kwamen gotische elementen aan het licht, waaronder een schouw, spitsboognissen en enkele muurschilderingen. 


 
B&B Dusk Till Dawn – Onze-Lieve-Vrouwestraat 81


Toen de eigenaars dit pand in 2000 kochten, bleek het nog vrijwel onveranderd sinds de bouw in 1860. De omvorming van het huis, waarin o.m. de brouwer Charles Lamot en de conservenfabrikant Cremer resideerden, tot een B&B ging gepaard met een zorgvuldige restauratie waarin ook hedendaagse elementen hun plaats vonden.


 


 Themawandelingen‘Wat bewaren we’


25 jaar Open Monumentendag – 175 jaar monumentenzorg in de binnenstad, door MechelenBinnensteBuiten.Vertrek aan de ijzeren leuningen van de Ijzerenleen om 10u, 11u, 14u en 15u.


(duur: ca. 1.30u).


 


De Teugel vzw


Dit onafhankelijke Informatiecentrum over Doofheid en Slechthorendheid verzorgt i.s.m. het Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo, optie tolk Vlaamse Gebarentaal, een rondleiding door de binnenstad langs enkele opengestelde monumenten.Vertrek om 10.30u en 14.30 aan Opsinjoor, Grote Markt (duur: ca. 2u).


Op voorhand inschrijven via info@deteugel.be is noodzakelijk.


 


‘Schoen Mechelen’


Een stadswandeling in het Mechelse dialect leidt je door de binnenstad langs enkele van de opengestelde monumenten.Vertrek aan UiT in Mechelen om 10u, 11u, 13.30u en 14u (duur: ca. 1.30u).


 


 


 


Brochure


De dienst Monumentenzorg verzorgde voor deze editie opnieuw een brochure over de opengestelde monumenten. Wie graag meer achtergrond wil bij de gebouwen of graag thuis nog even alles naleest, kan de brochure kopen voor 3 euro op deze locaties: UiT in Mechelen (Hallestraat 2-6), de woning familie Dessain (Bleekstraat 7), de Rechtbank van Eerste Aanleg (Keizerstraat 20) en de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk (van 13 tot 17u)


 


Praktische info


Voor meer informatie over alle activiteiten op 8 september kan je terecht op de website www.openmonumenten.be, bij UiT in Mechelen, in de Monumentenkrant (gratis verkrijgbaar op openbare plaatsen) of op www.mechelen.be.


 


Om de beleving van Open Monumentendag compleet te maken zorgt het Stedelijk Conservatorium Mechelen voor sfeervolle muziek in een aantal van de opengestelde panden en kan u bij de boten van de VVBHV aan de Auwegemvaart terecht voor een boottochtje op het kanaal Leuven-Mechelen.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer