restauratie voor Hanswijkbasiliek

In het kader van de meerjarige subsidiëringsovereenkomst voor de verdere restauratie van de historische kerken in de binnenstad, gaat na de Sint-Pieters-en-Pauluskerk een tweede werf van start. De Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswijkbasiliek krijgt vanaf 12 november een grondige restauratiebeurt. 

De Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswijkbasiliek is een barokke bedevaartskerk met centrale koepel, gebouwd tussen 1663 en 1681 volgens de plannen van architect Lucas Faydherbe. Binnen valt vooral het lichtcontrast tussen de koepel en het schip op.
 
Vanaf 12 november zullen de restauratiewerken opgestart worden aan het gebouw dat in 1938 beschermd werd als kerk. Het eerste werk is het ontruimen en restaureren van de crypte.  Vanaf het moment dat de crypte gerestaureerd is, verhuist een deel van de stoelen van de kerk naar de crypte, waar vanaf dan de misvieringen zullen doorgaan.
 
Witte kerk
 
De restauratiewerken werden opgesplitst in vijf loten. Voor elk van de loten werd een aannemer aangesteld. De vijf loten omvatten: de restauratie van de voorgevel en dringende onderhoudswerken, glas-in-loodramen, verwarming, interieurrestauratie en elektronische beveiligingswerken tegen inbraak en brand.
 
“Er werd besloten om bij de restauratie van de wanden en de plafonds opnieuw aan te sluiten bij het 17de-eeuwse uitzicht, temeer omdat de Hanswijkkerk sindsdien geen belangrijke verbouwingen heeft ondergaan. De bestaande achtergronden zullen behouden en hersteld worden, maar afgewerkt met een witte kalkverf. Het glas-in-lood in de koepel en de zijbeuken wordt vervangen door nieuw glas-in-lood naar historisch model”, aldus schepen van Monumentenzorg Greet Geypen.
 
De beslissing om terug te gaan naar ‘een witte kerk’ is ingegeven door de vondsten ter plekke. Door de bijkomende vooronderzoeken in 2009 werd ter hoogte van de koepelvensters immers het dikste pakket kalklagen aangetroffen: 26 lagen waarvan 21 kalklagen: één laag heeft een zandsteenkleur; de 7de en 8ste laag zijn lakmoesverf en de overige lagen zijn vooral afgeleiden van wit tot lichtgrijs en soms lichtroze.
 
Grote interesse in het cultureel erfgoed
 
Net zoals het bij de Sint-Pieters-en Pauluskerk het geval was, wenst de schepen de buurtbewoners ook te betrekken tijdens restauratiewerken. Het gebouw zal gedeeltelijk opengesteld te worden, zodat passanten vanop een veilige afstand de werken kunnen volgen. Bovendien wordt er ook gebruik gemaakt van infopanelen, zodat iedereen op de hoogte kan blijven van de restauratiewerken.
 
Ook zullen de buurtbewoners in aanwezigheid van de schepen, geïnformeerd worden op een infovergadering op 18 november om 19 uur in de Kloosterzaal achter de O.-L.-Vrouw van Hanswijkbasiliek – Raghenoplein 1b.  Die avond staan er o.a. toelichtingen op de agenda over de interieurrestauratie en de glas-in-loodrestauratie en wordt er afgesloten met een receptie. Volgend jaar organiseert de stad ook rondleidingen in de Hanswijkbasiliek.
 
“We voelen steeds meer dat er interesse is in ons cultureel erfgoed en dat mensen echt geïnteresseerd zijn in de evolutie van de restauratiewerken. Het is een unieke kans om de mensen enerzijds beter te informeren en anderzijds hun blik op cultuur te verruimen. stelt Greet Geypen. 
 
Volgend jaar nieuw dossier voor verdere interieurwerken
 
Volgend jaar wordt bovendien nog een nieuw dossier opgemaakt voor verdere interieurwerken.  De verdere restauratie van het meubilair kan in overleg met de kerkfabriek, fasegewijs aangepakt worden met kleinere gespecialiseerde dossiers: het meubilair (altaren, schilderijen, biechtstoelen, preekstoel).
Deze dossiers dienen de ‘normale’ restauratiepremieprocedure te doorlopen. Voor deze restauratiewerken werd de uitgave nog niet geraamd. De raming moet nog door de aangestelde architect worden opgemaakt. Deze werken zijn voor 88% subsidieerbaar.
 
De restauratiewerken zullen ongeveer binnen vier jaar klaar zijn. De totale kost bedraagt € 2.142.409. De premie van de Vlaamse Overheid bedraagt € 1.377.576, de Provincie Antwerpen draagt € 459.192 bij en de stad Mechelen voorziet € 305.641.
 
Het restauratiedossier van de Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswijkbasiliek is een onderdeel van het Mechelse Kerkenplan, waarmee het stadsbestuur een steunmaatregel heeft gecreëerd voor de restauratie van vijf beschermde parochiekerken in de binnenstad. In 2014 volgt nog het exterieur van de Begijnhofkerk en het interieur van de Sint-Janskerk, in 2015 het interieur van de Sint-Katelijnekerk en in 2016 het interieur van de Begijnhofkerk. “Een goede zaak voor de uitstraling van onze historische stad”, besluit Greet Geypen.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer