verkeersveiligheid nabij jeugdlokalen

Vanaf 1 augustus gaat een aannemer in opdracht van de stad aan het werk om de verkeersveiligheid in de nabijheid van vier jeugdlokalen te verbeteren. De stad heeft hiervoor € 135 000 veil. De werkzaamheden zijn klaar tegen eind augustus.

 

Na de aanpak van de schoolomgevingen maakt de stad nu ook werk van het verkeersveiliger maken van het openbaar domein in de directe omgeving van jeugdlokalen. Hiermee wil het stadsbestuur de veiligheid van de kinderen en jongeren vergroten. Aannemer Wegeplant start de werken – die een maand in beslag nemen – vanaf 1 augustus op. Het betreft volgende locaties:

– Oude Antwerpsebaan 205 – Scouts en Gidsen Heilig Kruis
– Kruisbaan 123 – Gidsen Parsifal
– Geerdegemstraat 80-82 – Scouts en Gidsen Thila Coloma
– Kerkhoflei 41 – Scouts Sint-Gummarus & Gidsen OLV

“Kinderen die naar een jeugdbeweging gaan moeten dat op een veilige manier kunnen doen. Daarom dat we de jeugdverenigingen jaarlijks subsidiëren voor het verbeteren van hun infrastructuur. Maar ook de weg van en naar de jeugdbeweging is een belangrijk aandachtspunt. Met dit project willen we de verkeerssituatie rond deze jeugdbewegingen verbeteren. Veiligheid voor kinderen en jongeren is essentieel, daar zetten wij dan ook op in”, klinkt het bij schepen van Jeugd Greet Geypen die meegeeft dat de plannen eerst afgetoetst werden bij de betrokken jeugdverenigingen.

De aanpak voor de herinrichting van de omgeving van de jeugdlokalen is gelijkaardig aan deze voor de schoolomgevingen in Mechelen. “De focus wordt voornamelijk gelegd op het herkenbaar maken van de toegang tot de jeugdlokalen in het straatbeeld en het verkeersveiliger maken van deze toegang”, zegt schepen van Openbare Werken Christiaan Backx. “Alle vier de jeugdbewegingen krijgen aan de zijde van de toegang, een verbreed voetpad. Hierdoor ontstaat er meer opstelruimte, waardoor de rijbaan versmald wordt en zal fungeren als snelheidsremmer. Tegen 30 augustus zijn deze werken achter de rug”.

Dit initiatief past tevens binnen het fietsvriendelijk beleid van de stad, waar geïnvesteerd wordt in veilige fietspaden, fietsenstallingen en duidelijkere signalisatie.

Planning werken

Oude Antwerpsebaan: van 1 augustus tot omstreeks 3 augustus
Kruisbaan: van 3 augustus tot omstreeks 15 augustus
Geerdegemstraat: van 16 augustus tot omstreeks 29 augustus
Kerkhoflei van: van 21 augustus tot omstreeks 30 augustus

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer