Prijs Bouwkundig Erfgoed

Heb je tussen 1 juni 2016 en 1 juni 2018 kleine of grote werken voltooid aan jouw pand in Mechelen? Dan maak je kans op de Stedelijke Prijs Bouwkundig Erfgoed 2018. Voor deze tweejaarlijkse wedstrijd komt zowel beschermd als niet-beschermd bouwkundig erfgoed in aanmerking. Naast de prijs van de vakjury wordt er ook een publieksprijs uitgereikt. In totaal wordt er € 5 500 over de winnaars verdeeld.

Met de Stedelijke Prijs Bouwkundig Erfgoed wil Mechelen de zorg voor het waardevol patrimonium in de stad stimuleren. Deze prijs stelt, zoals de titel aangeeft, het historisch patrimonium van de stad centraal.

“Mechelen is een historische stad met een schat aan bouwkundig erfgoed, waar we als stadsbestuur zo goed mogelijk zorg voor willen dragen. Om burgers te motiveren om mee het Mechels stadsbeeld te verfraaien, organiseren we elke twee jaar de Stedelijke Prijs Bouwkundig Erfgoed”, zegt schepen van Monumentenzorg Greet Geypen.

Zowel beschermd als niet-beschermd erfgoed

De focus van de prijs ligt op restauratie, onderhoud en herstel. Zowel beschermd als niet-beschermd waardevol bouwkundig erfgoed komt in aanmerking voor deelname.

“Naast het beschermd erfgoed zijn er ook historische gebouwen en erfgoedelementen die evenzeer deel uitmaken van onze historische stad en die zonder financiële steun van het agentschap Onroerend Erfgoed onderhouden en gerestaureerd worden. Op deze manier dragen veel Mechelaars hun steentje bij”, aldus Greet Geypen.

Om die reden wordt er binnen de Stedelijke Prijs onderscheid gemaakt tussen twee categorieën. Het niet-beschermd erfgoed omvat alle projecten die niet kunnen genieten van een erfgoedpremie en kunnen daarom meedingen naar een geldprijs. Beschermde monumenten kunnen enkel meedingen naar een eervolle vermelding, en niet naar de geldprijs, omwille van de premiemogelijkheden voor de uitgevoerde restauratiewerken.

Publieksprijs

De vakjury is samengesteld uit de Stedelijke Commissie voor Monumentenzorg en externe juryleden. Voor de tweede maal wordt, naast de prijs van een vakjury, ook een publieksprijs uitgereikt. Dat betekent dat de inzendingen publiek zullen worden gemaakt en de Mechelaars de kans zullen krijgen om het project van hun voorkeur aan te wijzen. Tussen de winnaars van beide prijzen wordt € 5 500 verdeeld.

De hoofdprijs van de vakjury werd in 2016 de wacht gesleept door de eigenaars van ‘Villa Henriëtte’ aan de Sint-Gommarusstraat 1, die deze 19de-eeuwse woning volgens de regels van de kunst restaureerden. De bijna 500 mensen die hun stem uitbrachten voor de publieksprijs kozen toen in de eerste plaats voor de historische woning Sint-Katelijnestraat 97, die op een hedendaagse manier gerestaureerd en ingericht werd.

“Het uitgangspunt is het respect voor of het versterken van de erfgoedwaarde. De omvang van het project heeft geen belang. Naast totale restauratieprojecten komen ook werken aan kleinere erfgoedelementen in aanmerking”, besluit Greet Geypen.

Schrijf je in!

Ben jij trots op je werk? Schrijf je vóór 15 juni in via www.mechelen.be/SPBE2018.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer