Manestarters Kick-Off

Geen vruchtbaardere grond voor jongeren met zin voor ondernemen dan Mechelen met tal van projecten om talentvolle jongeren te ondersteunen. Omdat het voor jongeren niet altijd eenvoudig is om hun weg te vinden in zo’n groot aanbod, gaan we van start met Manestarters. Manestarters is een nieuwe online en offline community voor Mechelse jongeren met zin voor ondernemen. Doel is om hen te laten kennismaken met ondernemerschap en te begeleiden. De Kick-off 7 is mei. Meer info: www.manestarters.be

Eind vorig jaar haalden stad Mechelen, KU Leuven, Thomas More en J@M vzw een subsidie binnen van 634.654,00 euro om, net als in een aantal andere Vlaamse steden, een ecosysteem op te zetten voor jonge ondernemers. Mechelen is immers de ideale voedingsbodem voor ondernemers met tal van initiatieven rond ondernemen: het Oh!, Mest vzw, De Proeftuin, Artenova …

Ook de onderwijsinstellingen en jeugdwerkingsorganisaties beschikken over de nodige ervaring om ondernemersvaardigheden bij jongeren maximaal te stimuleren.

Nood aan een ecosysteem

Toch blijkt dat veel jongeren het niet eenvoudig vinden om hun weg te zoeken in het bestaande aanbod. Bovendien opereren veel actoren naast elkaar en ontbreekt een communitygevoel. Het EFRO-project ‘Ecosysteem Jong Ondernemerschap 2800’ wil aan dit probleem tegemoet komen en actief aan de slag gaan met bovengenoemde ingrediënten en troeven. Hiervoor slaat de stad de handen in elkaar met Thomas More, KU Leuven (Campus De Nayer) en J@M vzw.

Een ecosysteem voor jong ondernemerschap is een duurzaam en innovatief samenwerkingsverband van kennisinstellingen en dienstverleners met een lokale werking in een stad of regio.

“De ecosystemen scheppen de nodige randvoorwaarden en bieden ondersteuning voor jongeren die willen starten met een eigen onderneming. Alle lokale belanghebbenden zoals het stadsbestuur, de hogere onderwijsinstellingen, studentenverenigingen, bedrijven en organisaties worden op deze manier aangemoedigd om de handen in elkaar te slaan en zo het ondernemend potentieel tot volle bloei te brengen”, legt schepen van Economie, Greet Geypen uit.

In een eerste fase werd een focusgroep samengesteld bestaande uit een tiental jonge (student)ondernemers om te polsen naar het draagvlak, de thema’s en de problemen die er leven. In samenspraak met de doelgroep werd besloten dat het project onder de naam ‘Manestarters’ door het leven zou gaan, een samensmelting van Maneblussers en starters.

Online kennisplatform

“Momenteel wordt volop gewerkt aan een online platform waar jongeren enerzijds kunnen kennismaken met het aanbod aan ondersteunende organisaties en initiatieven en op de hoogte kunnen blijven van interessante events met betrekking tot ondernemen”, aldus schepen van Jeugd, Abdrahman Labsir.

Anderzijds wil Manestarters jongeren vooral inspireren en enthousiasmeren. “Aan de hand van verschillende (video)getuigenissen van jonge Mechelse starters worden de voordelen van het ondernemerschap uitgelicht en worden eventuele misverstanden of vooroordelen weggewerkt: iedereen kan ondernemen, als de zin maar groot genoeg is”, klinkt het bij schepen van Economie, Greet Geypen.

Ondernemerscoaches in onderwijs en jeugdwerking

Daarnaast krijgt ondernemerschap in het onderwijscurriculum van Thomas More (Campussen Mechelen & Campus de Nayer) en KU Leuven (Campus De Nayer) extra aandacht. Docenten krijgen vormingen om ondernemersvaardigheden te herkennen en te stimuleren bij leerlingen en fungeren zo als ondernemerscoaches.

“Ook jeugdwerkingsorganisatie J@M vzw zal een gelijkaardig traject afleggen.  Wij gaan onder andere een samenwerking aan met de Antwerpse coöperatie Haven. Zij laten jongeren met een ondernemersidee hun concept op een veilige manier testen. Op deze manier willen wij het ondernemersinitiatief bij jongeren stimuleren”, aldus Zineb El Boussaadani, voorzitter van J@M.

Kick-Off event op 7 mei

Op dinsdagavond 7 mei schiet Manestarters écht uit de startblokken met een groots Kick-Off event in Campus Kruidtuin van Thomas More. Jongeren uit het Mechelse tussen 18 en 30 jaar zijn die avond van harte uitgenodigd om te komen kennis maken met het project. Keynote spreker van de avond is niemand minder dan Hans Bourlon, CEO van Studio 100.

“Vervolgens kunnen de aanwezigen kiezen uit maar liefst zeven verschillende workshops, waarbij ze leren hoe ze hun idee kunnen pitchen, wat ze van een goede boekhouder mogen verwachten, welke financierings- of subsidiemogelijkheden zijn of hoe ze een goed businessplan kunnen uitwerken enzovoort”, aldus Greet Geypen.

Afsluiten gebeurt met enkele informele sofasessies of ‘pillow talks’ met volgende jonge Mechelse ondernemers: Jasper Benn (Kuub), Alexander Backx (Wetasker) en Mariam Harutyunyan (Kinarmat).

Na afloop is er nog de mogelijkheid om te netwerken.  Het event is volledig gratis, inschrijven is wel verplicht. Wacht niet te lang, het aantal plaatsen per workshop is immers beperkt.

Fieldblab2800

“In een volgende fase krijgen geïnspireerde jongeren meteen de kans om hun verworven vaardigheden in de praktijk om te zetten en na te gaan denken over enkele stedelijke uitdagingen. Enkele kandidaten zullen uiteindelijk de kans krijgen om met hun idee in het Fieldlab2800 aan de slag te gaan. Deze fase van het project staat gepland voor volgend academiejaar”, besluit Abdrahman Labsir.

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) alsook met Vlaamse cofinanciering van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer