Colomaplein

Het nieuwe Colomaplein vormt een soort van toegangspoort tot de achterliggende wijk. De werken aan de Tervuursesteenweg en het Colomaplein in Mechelen gingen in april vorig jaar van start en waren een jaar later klaar. De stad Mechelen en Waterwegen en Zeekanaal investeerden samen 3 miljoen euro in de heraanleg.

De heraanleg gebeurde in zes fasen. De rioleringen werden vervangen, voet- en fietspaden werden heraangelegd, grond- en kasseiwerken werden uitgevoerd en er kwam een nieuwe asfaltlaag. Er werd een tijdelijke parking aangemaakt op de hoek van de Dennenstraat met de Tervuursesteenweg om de hinder tijdens de werken te beperken.


In het ontwerp voor het nieuwe Colomaplein werd er veel aandacht besteed aan voetgangers en fietsers door meer nadruk te leggen op de pleinfunctie, de inplanning van parkeerstroken en het werken met asverschuivingen. In het smalle stuk tot aan de Sint-Jozefstraat werden fietssuggesstiestroken voorzien. Vanaf de Sint-Jozefstraat tot aan de Dennenstraat werden er verhoogde fietspaden aangelegd die in een latere fase zullen doorgetrokken worden.


De vernieuwing van de wijk zit er nog lang niet op. “De tweede fase is voor 2012 of 2013. We moeten eerst iedereen op adem laten komen. In maart starten we wel met de heraanleg van de Abeelstraat, in augustus met die van de Lork- en Matigheidstraat”, zegt schepen van Openbare Werken Greet Geypen (Open Vld).

Toen

Nu

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer