Abeelstraat

De stad Mechelen zet de opwaardering van de wijk Tervuursesteenweg verder. Na de heraanleg van het eerste deel van Tervuursesteenweg werden ook de Abeelstraat, de Lorkstraat en de Matigheidstraat aangepakt. Deze ingrepen moeten de leefbaarheid van de buurtbewoners verhogen en de wijk weer op de kaart zetten.

Het doel van deze ingrepen is het openbaar domein terug aantrekkelijk maken.  In de Abeelstraat, maar ook in de Lorkstraat en de Matigheidstraat  werden zowel de voetpaden, de riolering, de rijbaan en de parkeerstroken.  Met de aangeplante bomen aan de parkeerstroken en in de nabijheid van de kruispunten wenste de stad de buurt verder te doen opfleuren.

 


De rijweg werd voorzien van een nieuwe asfaltlaag, uitgezonderd de kruispunten met de Matigheidstraat, de Lorkstraat en de Olmenstraat.  Deze kruispunten werden extra geaccentueerd met moza├»ekkeien.  Andere ingrepen naar verkeersveiligheid toe zijn het invoeren van geschrankt parkeren in een deel van de straat en een breder voetpad ter hoogte van de kruispunten.


 


Het heraangelegde gedeelte starte vanaf het Abeelplein en loopt tot aan het kruispunt met de Olmenstraat.  Het overige gedeelte van de straat werd eerder al eens aangepakt naar aanleiding van de verkaveling in de Lindestraat en verkeert nog in goede staat, zodat een nieuwe heraanleg zich daar niet opdringt.


 


 


Toen

Nu

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer