Zijpestraat - Bethaniënstraat - Spreeuwenhuisstraat

Het stadsbestuur van Mechelen liet de halve wijk Bethaniënpolder heraanleggen.  Na de eerdere vernieuwing van de Winketkaai werden ook de Bethaniënstraat, Zijpestraat en de Spreeuwenhuisstraat heraangelegd..

De bewoners van de Bethaniënstraat, Zijpestraat en Spreeuwenhuisstraat konden op een infovergadering kennismaken met het ontwerp van de geplande heraanleg. Niet alleen werden de wegen en de voetpaden in een nieuw kleedje gestoken, ook de riolering zal vernieuwd worden. Deze ingreep drong zich op om dringende aanpassingen aan de riolering te doen en is noodzakelijk om aangename woonstraten te creëren.


Wat de materiaalkeuze van de rijweg en voetpaden betreft, werd er gebruik gemaakt worden van betonstraatstenen in vier verschillende soorten grijstinten. De enige uitzondering is de Polderstraat waar men asfalt gebruikte. Het ontwerpbureau Technum maakt hierdoor een zichtbaar contrast tussen de Polderstraat en de iets meer verkeersluwe aangrenzende woonstraten.  Verhoogde voetpaden met een minimum breedte van 1,5 meter, zullen de zwakke weggebruikers een comfortabel gebruiksbeleving bezorgen.


De riolering wordt aangelegd volgens de onderrichtingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Het hemelwater van de daken zal men in de Binnendijle lozen. Het overige hemelwater en het vuil water gaat naar de Aquafincollector op de Winketkaai.  Aan de parkeerdruk werd in één klap ook een mouw gepast.  In een stedelijke omgeving is er vaak vraag naar extra parkeergelegenheid. Met het huidige ontwerp creërt het stadsbestuur daar nog eens extra parkeerplaatsen bij. Voor de heraanleg van de Zijpestraat, Bethaniënstraat en de Spreeuwenhuisstraat werd 1.150.000 € uitgetrokken

Toen

Nu

Nieuws uit uw Mechelse wijk

Klik op de kaart voor nieuws uit uw wijk
Muizen Tervuursesteenweg Arsenaal Nekkerspoel Mechelen Zuid Centrum Mechelen Noord Battel Heffen Leest Walem Hombeek

Toen & nu

Ingangspoort Kruidtuin

Meer